Harmonia-psychoterapie

"Duše je harmoniie


Mgr. et Mgr. Vladimír Šimeček


Psychoterapeut kouč

Vzdělání v oborech:

Západočeská univerzita v Plzni

- Pedagogika mladšího i staršího věku;

- Státní závěrečná zkouška Filozofie a Psychologie;

- PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

- Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

- Krizová intervence a koučování

- Daseinanalytický výklad snů