Harmonia-psychoterapie

"Duše je harmoniie

Individuální psychoterapie

Bodyterapie


Nutriční poradenství

Poradenství online


Formou rozhovoru a prostřednictvím bezpečného a autentického psychoterapeutického vztahu získáte větší porozumění sobě samému a svému okolí.

Základem každé psychoterapie je vztah mezi klientem a psychoterapeutem. Tento vztah se zakládá na důvěře a vzájemném respektu. Klient má možnost nahlédnout skryté vzorce svého myšlení, lépe porozumět sobě i mezilidským vztahům a dosáhnout vnitřní svobody.

 Psychoterapeut není expertem na život klienta, expertem na svůj život je klient sám. Psychoterapeut naslouchá a bývá průvodcem při hledání životní cesty s respektem k rozhodnutím a klientovu osobnímu tempu. Každý z nás je jedinečný svými představami o svém bytí ve světě, životě a představami o štěstí, a to je nutné vždy respektovat.

BODYTERAPIE – neboli psychoterapie zaměřená na tělo.

Jedná se o specifický, intenzivní a zároveň bezpečný způsob sebepoznání, seberozvoje a úzdravy člověka po stránce psychické i tělesné. Pracuje s tělem jako s důležitým zdrojem léčivých prožitků, jako s prostředkem přímé cesty k naší osobnostní historii a k bytí tady a teď.

 Psychoterapeut pomáhá klientovi uvědomit si své obtíže a vyjádřit se na rovině nejen myšlenkové, ale také tělesné a emoční. Práce s tělem významně prohlubuje a zintenzivňuje celý psychoterapeutický proces a usnadňuje přenos nových zkušeností do každodenního fungování. K tomu slouží speciální techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, spontaneity, uvolňování svalového a emočního napětí.