Harmonia-psychoterapie

"Duše je harmoniie


Mgr. et Mgr.  Pavel Vácha

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

- Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

- Pedagogika a vzdělávání dospělých;

- PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

- Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

- Krizová intervence a koučování

- Daseinanalytický výklad snů

- Hypnoterapie

- Humanistická hypnóza