Harmonia-psychoterapie

"Duše je harmoniie

Péče o duši

Nalezení rovnováhy a svobody v životě a ve vztazích


Osobní rozvoj

Péče o tělo


Péče o duši  Zraněná duše blokuje naše prožívání a naplněnost života a my se ptáme, proč tomu tak je? Rádi bychom Vám podali pomocnou ruku v hledání naplněnosti vašeho bytí ve světě. Našim cílem je podpořit jedinečnost klienta, který využije své možnosti ke spokojenému pobývání mezi lidmi, protože člověk sám, je podle daseinanalýzy (psychoterapeutického směru, k němuž se hlásíme), tím, kdo rozumí bytí, světu i sám sobě.

Jsme součástí společnosti, kde je trendem být silný a nezávislý. Výkonně a aktivně si vše sám vyřešit. Jsou ale situace, na které člověk sám nestačí. Pak se cítí vyčerpaný, smutný, ztrácí sebevědomí a nenachází smysl života. Někteří z nás se do těchto nepříjemných situací dostaneme např. po ztrátě blízkého člověka, po ztrátě zaměstnání či při vážné nemoci. Často nám ani nemusí být zřejmý důvod, proč se tak cítíme.

Proč tuto situaci nezměnit? Najít hlubší souvislosti Vašeho naladění s pomocí našich terapeutů v bezpečném a diskrétním prostředí, které je maximálně přizpůsobeno Vašim aktuálním potřebám.

Základem každé psychoterapie je vztah mezi klientem a psychoterapeutem. Tento vztah se zakládá na důvěře a vzájemném respektu. Klient má možnost nahlédnout skryté vzorce svého myšlení, lépe porozumět sobě i mezilidským vztahům a dosáhnout vnitřní svobody. Psychoterapeut není expertem na život klienta, expertem na svůj život je klient sám. Psychoterapeut naslouchá a bývá průvodcem při hledání životní cesty s respektem k rozhodnutím a klientovu osobnímu tempu. Každý z nás je jedinečný se svými představami o životě a představami o svém štěstí, a to je nutné vždy respektovat. 

Někteří klienti mají zájem sami sebe více poznat a rozvíjet svůj potenciál. V tomto případě můžeme nabídnout poradenství pro rozvoj osobnosti

Závěrem ještě pár slov o bodyterapii. Psychoterapeut je v tomto případě schopen klientovi zvědomit jeho obtíže nejen v rovině myšlenkové, ale také v úrovních tělesné a emoční. K tomu slouží speciální techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, spontaneity, uvolňování svalového napětí, rozvoje pohybového a verbálního vyjádření tělesných a emočních prožitků.


 e-mail