"Duše je harmonie

Mgr. Zdeněk Rameš

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

-Komunikace ve složkách IZS

– PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

– Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

– Krizová intervence a koučování

– Psychologické poradenství a diagnostika www.terahelp.cz