"Duše je harmonie

Zdeněk Rameš, DiS, Bc

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

-Komunikace ve složkách IZS

– PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

– Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

– Individuální a skupinová práce s klienty závislými na alkoholu a toxických látkách

– Práce s osobami s poruchou autistického spektra

– Psychologické poradenství a diagnostika www.terahelp.cz