Harmonia-psychoterapie

"Duše je harmoniie


Mgr. Zdeněk Rameš

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

- Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

-Komunikace ve složkách IZS

- PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

- Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

- Krizová intervence a koučování

- Psychologické poradenství a diagnostika www.terahelp.cz