"Duše je harmonie

Mgr. et Mgr. Vladimír Šimeček


Psychoterapeut kouč

Vzdělání v oborech:

Západočeská univerzita v Plzni

– Pedagogika mladšího i staršího věku;

– Státní závěrečná zkouška Filozofie a Psychologie;

– PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

– Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

– Krizová intervence a koučování

– Daseinanalytický výklad snů