"Duše je harmonie

Mgr. et Mgr.  Pavel Vácha

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

– Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

– Pedagogika a vzdělávání dospělých;

– PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

– Psychoterapeutický výcvik v Daseinanalýze akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

– Krizová intervence a koučování

– Daseinanalytický výklad snů