"Duše je harmonie

Mgr. et Mgr. Lenka Kohoutková

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

– Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

– Andragogika – vzdělávání dospělých;

– PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

– Psychoterapeutický výcvik v daseinanalytickém a psychodynamickém duchu akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

– Krizová intervence a koučování

– Hagioterapie

– Daseinanalytický výklad snů