Harmonia-psychoterapie

"Duše je harmoniie


Mgr. et Mgr. Lenka Kohoutková

Psychoterapeut

Vzdělání v oborech:

- Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie;

- Andragogika – vzdělávání dospělých;

- PPF – Celoživotní vzdělávání – Pražská vysoká škola psychosociálních studií

- Psychoterapeutický výcvik v daseinanalytickém a psychodynamickém duchu akreditovaný Psychoterapeutickou společností Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem školství ČR

- Krizová intervence a koučování

- Hagioterapie

- Daseinanalytický výklad snů